Na Berita a me na Kauoha o ka Ekalesia o Iesu Kristo o ka Poe Hoanao o na La Hope nei, i haawi ia ia Iosepa Kamika, Opio, ke Kaula, no ke Kukulu ana i ke Aupuni o ke Akua ma na La Hope Nei. Unuhi ia mai ka olelo Beritania a i ka olelo Hawaii a hoopuka ia e ka Misiona Hawaii o ka Ekalesia o Iesu Kristo o ka Poe Hoano o na La Hope nei. Ka Momi Waiwai Nui He manu mea i wae ia mailoko mai o na Hoikeana a me na Unuhina a Iosepa Kamika Ke Kaula Mua, ka Mea Ike a Mea Hoike i ka Ekalesia o Iesu Kristo o ka Poe Hoano o na La Hope nei. (Hawaiian Doctrine & Covenants and Pearl of Great Price)

Honolulu: T. H. Paiia ma ka hale pai Hawaiian Gazette Co., Ltd., 1914. Hardcover. 533, 166, 103, 31 pp. Flake-Draper 2937. The 166 added pages is a concordance entitled "He kuhikuhi no ka berita a me na kauoha." Only known in double combination.
Rebound in black cloth with partial title embossed on spine and front cover; new white endsheets have been added; soiling to foredge and some pages; title page is loose but present; last page of Index is partially missing.
This is the first and only Hawaiian D&C and Pearl of Great Price published by the LDS Church. Condition: Very good. Item #33355

Price: $500.00

See all items in Rare